Perfidia

לאחרונה, עורר את האלימות בגוואדלופ. עם זאת, החל משנת 2012, זה יגונה, חלקם מדברים על "מחלקת האלימים ביותר של צרפת. המונח שימש לראשונה על ידי אחד הסוהרים גוואדלופ. עם זאת, יש שאלה קטנה של אלימות נשים ולא נזק לילדים ואת ההשלכות של המעשים במשפחות בעוד אלימות נגד נשים היא מידע קבוע לנושא של העובדות של עיתון יומי מקומיים, צרפת הודו המערבית. החברה גוואדלופ היה לידה באלימות וזה, עד עצם היום הזה, על צורות שונות של המודרניות. היחס בין נשים לגברים כפוף לעכשוויות. ההיסטוריה של האישה ואת האמנציפציה זמין לעזור כדי לקדם את הנוכחות שלהם ואת מעורבותם השכבות השונות של החברה. אלימות היא בעיה של בריאות הציבור בגוואדלופ, הזעה קירות, מטפס על כתפיו, מעוגנת לכדור הארץ. ואת האלימות הזאת מתקינה את האישה בתנאים מאריכה חיים: השהייה. בסוף 52 שבועות בשנה, יפורסם ספר עם תרומה של מנויים. יתר על כן, תהיה תחרות שנערכה עם מנויים, יהיה גמול השתתפות הטוב ביותר ועל הזוכה יקבל רווח הקשור הגילוי העצמי.

לא נמצאו תוצאות

העמוד שביקשתם לא נמצא. נסו להגדיר טוב יותר את החיפוש, או השתמשו בניווט למעלה כדי למצוא את הפוסט המבוקש.

Panier

Recent Comments

  Categories

  מתעניין בנושא זה?

  קח מנוי זהב

  חברות זהב

  (גישה נושא וערכות כל)

  או ללכת מנוי פרימיום

  חברות פרימיום

  (גישה נושאים וכל ערכות נושא)