Divertissement

Rubriques

Consultation libre

Rubriques

Consultation payante

Ces rubriques vous intéresse ?

Prenez un abonnement Gold

Abonnement Gold

(Accès à trois abonnements de votre choix)

 

Ou passez à un abonnement Premium

Abonnement Premium

(Accès à toutes les rubriques et ses thématiques)

 

Partenaires

(Ils nous font confiance)

כרוניקה קטן של פירוק המוזיאונים צרפתי, כולל Quai Branly

כמובן, זה היה צפוי. כמו כל חניכיו של הקוסם, פתח עמנואל מקרון, בדו"ח שהזמין על "צועיו" של האמנות האפריקאית והכרזה על "החזרה ללא דיחוי" של עשרים ושישה עבודות בבנין, הוא יהיה קשה לשלוט, בהנחה שהוא באמת רוצה את זה.

בחו ל באתר אינטרנט

עד כה, 4 שיזוף. אתרים מובילים בחו ל הם שותפים. מתנות המובילים בחו ל יותר מ 2000 ultramarines מבנים משותפים בין צרפת לבין כל שלנו מועצה/COM. פריפקטורות, קהילות, צ'יימברס, ארגונים, תחבורה, com-עיריות, עמותות, מדיה, אתרים להפוך את התפריט התיירותי והכלכלי. אנשים...

מחווה Aimé Césaire

כשנודע לי על מותו של Aimé Césaire, אנו לבוא Invers@lis, השלים סדרה של נושא על שני פרצופים הידועים ביותר שלו. . באנו לדבר על המשורר לבין הפוליטיקאי, אבל לא דיברנו על האדם, האדם Aimé Césaire. מתוך כל מחלוקת על ארון המתים שלו ועל היעד ממנו הכבוד, המבקשים גבוהה...

ליון, מכירה פומבית 12 בינואר 2005

הוכרז על ידי ערב מדי יום המכירה עבור מסמכים הקשורים לחוזה, העבדות התקיימה בליון ללא תקריות, רישום שניהם ביחס של העם מאשר הכבוד לחוק, תחת מבטו נדיב של שני שוטרים. במובן זה, למרות את זעמו אמביינט, אנשים שהפגינו יופי אזרחות ואזרחות. במהלך התערוכה, המוכר, מר Chenu,...